УправлениеУправителен съвет:

Владимир Томов – Председател

Александър Трифонов - Член на Управителния съвет

Иван Крумов - Член на Управителния съвет


Съвет за наблюдение:

Технически университет - София

Община Аксаково

Община Приморско

Община Дулово

Община Самоков


Новини


Връзки