Екип >> Владимир Томов

Владимир Томов


Владимир Томов има магистърски степени по Стопанско управление от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и Финансов мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство в България. Той е завършил магистратура – Инженер по изчислителна техника и е следвал аспирантура по Автоматизирани системи за управление към Техническия университет – София.

Г-н Томов има бизнес специализации в Университета Далауеър, САЩ и в Consorzio Genova Ricerche, Италия. Той е Сертифициран консултант по управление (CMC) от Института по управленско консултиране (IMC), Лондон, Великобритания.

В продължение на повече от 20 години има богат опит като консултант и ръководител на международни, европейски проекти, както и проекти към Германското дружество за Техническо сътрудничество (GTZ) ООД в областта на подкрепа на МСП, финансови институции и банки, укрепване на капацитета на неправителствени организации, общини и държавни институции.

Владимир Томов е Председател на Управителния съвет на Фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност", Управител на ИНТРАК ЕООД (компания специализирана в инвестиционно консултиране) и Председател на Съвета по инвестиции към Българска търговско-промишлена палата.

e-mail: tomov@eirc-foundation.eu


Новини


Връзки