Екип >> Иван Крумов

Иван Крумов


Иван Крумов е Доктор на юридическите науки от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, България. Той специализира европейско право в Европейския университетски център във Франция, както и Управление на качеството в Средиземноморския институт по мениджмънт, Кипър.


Г-н Крумов има богат опит като регистриран адвокат по търговски марки, адвокат, дипломат и съдия в България, Франция, Русия и Белгия. Иван Крумов е член на Софийската адвокатска колегия, Международната адвокатска колегия и е регистриран адвокат по търговски марки.


Основни квалификации: специализация по чуждестранни инвестиции, приватизация, корпоративно право, данъчно право, митническо право, основаване на компании, преструктуриране и управление, регистрации на фирми и представителства, интелектуална собственост. Негови клиенти са: IRU (Швейцария), GTS ltd. (САЩ), Soufflet Negoce SA (Франция), Iscar ltd. (Израел), AEBTRI (България).


Иван Крумов е Член на Управителния съвет на Фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност".


Новини


Връзки