Партньори


EuCham CEE (Централна и Източна Европа), член на EuCham -
Европейска Палата

Асоциация на българските градове и региони

Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР)

Институт за местно и регионално развитие (ИМРР)

Фондация „Европейски независими експерти”

Фондация „Европейска регионална мрежа за коопериране”

Българска асоциация на кредитните кооперации и
организациите за микрофинансиране

Агенция за икономическо развитие – Варна (АИР)

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

Европейска мрежа „Euro*IDEES”

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)


Новини


Връзки