План за инвестиции за Европа за насърчаване на работните места и растежа

Текущо състояние на Плана за инвестиции за Европа на стойност 315 милиарда евро за създаване на заетост и растежБългарското председателство на Съвета на ЕС:
1 януари - 30 юни 2018 г.

Присъединете се към новото Споразумение на кметовете за климата и енергията!
План за инвестиции за Европа за насърчаване на работните места и растежа

Текущо състояние на Плана за инвестиции за Европа на стойност 315 милиарда евро за създаване на заетост и растежБългарското председателство на Съвета на ЕС:
1 януари - 30 юни 2018 г.
Присъединете се към новото Споразумение на кметовете за климата и енергията!