Екип >> Валентина Трогу

Валентина Трогу

Завършила е социология „Анализ на социалните политики” в университета Сапиенца в Рим, а също така има магистърска степен по „Семейно планиране”.

Понастоящем е асистент-преподавател по договор за първа степен магистър по „Сравнителна военна политика от 1945 г. до днешни дни”. Основни дисциплини, в които специализира са „Стратегически доктрини“ и „Параметричен анализ“ и изследовател в CESVAM – Център за изследвания на военната стойност. В CESVAM сътрудничи в изготвянето на статии с исторически/социологически характер.

Тя също така е писател на уеб съдържание, изготвя уеб съдържание в MrShare със статии за актуални въпроси, финанси, икономика.

До май 2021 г. е редактор на онлайн вестник “24economia.com”, пишейки статии по икономика и финанси и е автор на два публикувани романа.

Тя е и автор на два вече публикувани романа.
Новини


Връзки