Екип >> Борислав Шишков

Борислав Шишков


Борислав Шишков има магистърска степен по Промишлено и гражданско строителство от Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София.

2002 - досега: "Мибост" ЕООД - Управител
1999 - 2002:    "Мибост" ООД - Съдружник
1998 - 1999:    "Фиоре" ЕООД - Началник капитално строителство
1996 - 1998:    "Актастрой" ООД - Главен инженер, строителство на                       жилищни сгради София
1995 - 1998:    "Бора инженеринг" ООД - Управител, строителство на                       хотели "Луна", "Сирена","Златна котва" в к.к. Златни
                      пясъци
1994 - 1996:    "Цанков - Пенев" ООД - Главен инженер, строителство на
                      жилищни сгради в Германия гр. Берлин
1986 - 1994:    Министерство на отбраната - Главен инженер,
                     Началник ПТО
1984 - 1986:    МВР - организатор строителство
1982 - 1984:    СМК гр. Силистра, Началник строителни обекти


Борислав Шишков е един от учредителите на Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”.


Новини


Връзки