Екип >> Иван Брешков

Иван Брешков

Г-н Брешков има повече от 35 годишен опит в областта на технологията, организацията, икономиката и управлението на транспорта в България и други страни в Европа. Той е доцент в катедра "Информационни технологии и комуникации" на Университета за национално и световно стопанство – София. Едновременно с това е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет и Магистърската програма на Нов български университет.

Научно-изследователската му работа е свързана с разработване и управление на проекти в секторите: транспорт, енергетика, комуникации, водоснабдяване и канализация, събиране и използуване на отпадъци и др. Самостоятелно и в колектив е разработил значителен брой проекти по програмите ТЕМПУС, ИСПА, ФАР и структурните фондове на Европейския съюз. Значителен брой проекти са разработени по обществени поръчки, а най-голям брой са проектите за частни инвеститори. Г-н Брешков има повече от 100 публикация в страната и чужбина.

Преди да стане преподавател г-н Брешков е работил в параходство "Българско речно плаване" АД, гр. Русе, където е бил инженер по експлоатация на флота, началник на пътнически флот и началник на търговски отдел.

Г-н Брешков има докторска степен по икономика и магистърска степен – инженер по експлоатация на водния транспорт. Той е Сертифициран консултант по управление по процедурите на Института по управленско консултиране, Лондон – Великобритания, а също и член на Българската асоциация на управленските консултанти (БАУКО). Има няколко сертификата за бизнес оценяване, екологични оценки, проектиране на технологии и др. Г-н Брешков е член на няколко асоциации в транспорта и логистиката.

Новини


Връзки