Екип >> Албена Стоилова

Албена Стоилова

Албена Стоилова е завършила Техническия университет – София, България с магистърска степен по Медицинска електроника. Има магистратура по Финанси и счетоводство от Университета за национално и световно стопанство и магистратура по Стопанско управление от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” в България. Специализирала е маркетинг и бизнес планиране в Университета Делауеър, САЩ.

Тя има богат опит като консултант или финансов мениджър на много европейски проекти:

  • JOPP (Програма Фар за създаване на смесени предприятия) – 3 проекта
  • Секторен рамков договор по Фар (SFR 96/09) – 4 проекта
  • PRAQ III Програма за управление на качеството в България – 4 проекта
  • Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на малките и средните предприятия в България
  • Консултантски услуги за МСП и технологична грантова схема
  • Разработване на система за анализ на потребностите от професионално образование и обучение и стратегия за обучение на възрастни
    и много други.

Албена Стоилова е консултант по управление на неправителствени бизнес организации към Германското дружество за Техническо сътрудничество (GTZ) ООД, работи с АМБ (Aсоциация на месопреработвателите в България), БНАЕМПК (Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика) и БАИТ (Българска асоциация по информационни технологии).

Квалификации: финансов мениджмънт, бизнес планиране, управление на неправителствени бизнес организации, програми за МСП, клъстери, управление на човешките ресурси, маркетинг, обучение, преводи, организиране на семинари, програми на ЕС

Албена Стоилова е от основателите на Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност” и работи на свободна практика.


Новини


Връзки