Екип >> Екатерина Павлова

Екатерина Павлова


През 2018г. завършва Националната природо-математическа гимназия, профил физика, първенец на класа. В периода на училищното си образование участва в олимпиади по физика, астрономия, химия, техническо чертане, география, история, философия, гражданско образование.


От 2018г. учи специалност "право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски", където е участник в множество юридически работилници, състезания и проекти. Участник в конкурс с есе на тема: „Право на смърт – възможно ли е узаконяването на евтаназията в България“, удостоено с второ място и публикувано в извънреден брой на списание „IUS ROMANUM“: „IUS VITAE. DISPUTATIO PRIMA“. Победител в Национално състезание по гражданско и търговско право "Кристиян Таков" 2021г.


Стажувала е към Министерство на правосъдието, Административен съд - Перник, Община Перник, Софийски районен съд, Софийски градски съд, Административен съд София-град, Апелативен съд - Варна и Министерство на финансите.


Екатерина е сертифициран медиатор със специализация търговскa медиация. Тя се е насочила към професионална реализация в областта на процесуалното представителство и правото на Европейския съюз.
Новини


Връзки