Екип >> Методи Николов

Методи Николов


Методи Николов е председател на УС на АИР – Варна / Агенция за Икономическо развитие – Варна / www.veda-bg.eu

От 2006 – досега : бизнес консултант и треньор на свободна практика

  • Покрива сектора на МСП в цялата страна, но приоритетно в регион Варна и Североизточна България
  • Участва в проекти на АИР – Варна основно като консултант и треньор по Маркетинг и Продажби
  • Оказване на съдействие на чужди инвеститори в региона свързани с устройване и функциониране на техния бизнес, основно в секторите селско стопанство и разитие на регионите
  • Треньор със собствени интерактивни модули насочени към подобрения в обслужването на клиенти и подобряване продажбите на фирмите, маркетинг, а също така и в ПЧП

1995 - 2005: Проектен мениджър и по-късно директор на регионален офис на програма ФЛАГ – спонсорирана от Агенцията за помощ и развитие на САЩ и насочена към развитие на частния сектор и МСП в България

  • Дейности сввързани с маркетинга, промоциите и продажбите на специфичната дейност по предоставяне на техническо съдействие на фирмите
  • Дейсности като Административен помощник директор и директор на регионален офис

1982 - 1995: Различни външнотърговски позиции в български и чужди фирми в страната и чужбина

Новини


Връзки