Екип >> Ангел Иванов

Ангел Иванов

Ангел Иванов е Магистър и Доктор по икономика от Института за национално и световно стопанство, София, България и Доктор по икономика от Държавния инженерно икономически институт, Санкт Петербург, Русия. Специализира в Академията за народно стопанство в Москва. Има специализации по Индустриални отношения и икономическа политика в Детройт и Вашингтон, САЩ; Проектно финансиране и банково дело в Мицубиши банк и Централната банка на Япония; Управление на иновациите в Международния институт по приложен и системен анализ, Виена, Австрия; Управление на човешкия фактор в иновациите в Нокия и Щромберг, Финландия и Глобализация, конкурентноспособност и планиране във Фуджиан и Пекин, Китай.

 • 2010 - досега: Доцент, Департамент "Икономика и бизнес администрация",
  Нов български университет, София, България
 • 2005 – 2009: Заместник министър в Министерството на държавната администрация и административната реформа на Република България; Председател на Управителния съвет на Института за публична администрация, България; Член на Управителния съвет на Международния институт по проблемите на управлението – Москва и Доцент в Нов български университет, София, България
 • 2000 – 2005: Ръководител на Департамент "Икономика и бизнес администрация",
  Нов български университет, София, България
 • 1996 – 2000: Главен секретар и Директор на Дирекция международна дейност на Централна кооперативна банка, София, България; Член на Кредитен комитет
  към Държавен фонд "Земеделие"
 • 1994 – 1996: Съветник в отдел Икономическа политика към Министерския съвет на Република България
 • 1992 – 1994: Директор на Дирекция Индустриална политика на Института за комуникации и автоматизирани системи, София, България
 • 1990 – 1992: Директор на Българска Стопанска Камара
 • 1982 – 1990: Научен сътрудник в Държавния комитет за наука и технически прогрес и Сътрудник в Група за координация и внедряване на техническия прогрес в България

Новини


Връзки