Екип >> Веселин Делчев

Веселин Делчев

Веселин Делчев има диплома с отличен успех като Магистър по международно публично право в МГИМО – Москва. Той притежава сертификати по Международно право, Международни отношения и Международна фирмена дейност в Италия и Франция. 

Януари 2003 – досега: Директор Европейски и международни въпроси, Министерство на здравеопазването

 • Европейска интеграция и международно сътрудничество
 • Прилагане на правото на ЕС в общественото здравеопазване в България
 • Двустранни споразумения и програми, проекти, визити и делегации на високо ниво
 • Председател на комисия за признаване на дипломи и издаване на удостоверения за взаимно признаване на дипломи
 • Член на Комитета по здравеопазване на Европейската комисия
 • Член на Комитета по здравеопазване на Съвета на Европа
 • Член на национални комитети
 • Член на Управителния съвет на проекти по Фар
 • Член на правителствена работна група за международно развитие
 • Ръководител на правителствена работна група към Съвета по европейски въпроси

Юли 1997 – януари 2003: Собственик и управител на дружество с ограничена отговорност

 • Представителство на италиански компании, търговска дейност – внос на висококачествени продукти за големите търговски вериги в България
 • Член на Консултативния комитет на италианските предприемачи към Посолството на Италия в София
 • Учредител и съветник на Италианската търговска камара в България

Септември 1986 – юли 1997: Дипломат, Втори секретар, Консул в посолството в Рим - Италия

 • Акредитиран за цялата територия на Италия и Сан Марино
 • Дипломатически и консулски функции, протокол и културни дейности
 • Член на Управителния съвет на Дипломатическия и консулски клуб в Рим
 • Член на президентски и правителствени делегации

1988 – 1989: АташеТрети секретар, Дипломат в Конго

 • Член на правителствени делегации и мисии

Носител на:
Държавен орден „Кавалер на Италианската Република за заслуги”, с Декрет на Президента на Република Италия – 1996г.
Почетен медал на Ватикана, връчен от папа Йоан Павел II – 1995г.

Веселин Делчев владее английски, френски, италиански и руски език


Новини


Връзки